Rozpoczynamy prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. Na mój wniosek uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Dopiewo podjęła podczas Sesji 31 stycznia.

Nowa Strategia Rozwoju - przygotowana według znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - będzie to wielowymiarowy, całościowy i długofalowy program rozwojowy dla Gminy Dopiewo przygotowany przez samorząd we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami.

Współpraca ta będzie się opierała m.in. na ogólnodostępnych konsultacjach społecznych zaplanowanych na maj i czerwiec 2022 r. Działania programowe będą kolejną okazją do wspólnej dyskusji z mieszkańcami i przedsiębiorcami nie tylko o bieżących sprawach naszej gminy, ale również o jej przyszłości.

Strategia Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030