Paderewski, Taczak, Ratajczak, Dowbor-Muśnicki - wybitne i znane postaci Powstania Wielkopolskiego, a wśród nich podpułkownik Andrzej Kopa. Urodzony w Trzcielinie, komendant Staży Ludowej w powiecie Poznańsko-Zachodnim, zdobywca m.in lotniska Ławica w styczniu 1919 r. W momencie wybuchu powstania zorganizowal w Dopiewie 800-osobowy oddzial powstańców.

Im wszystkim składamy dziś hołd i pochylamy głowy w podziękowaniu za odwagę, trud i dokonanie dzieła, które jest chlubą Wielkopolan. Dziś 103. rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, pierwszy raz oficjalnego święta państwowego. Bądźmy dumni i świętujmy! Dopiewianie, symboliczni powstańcy jadą dziś do Was z flagami! Wywieśmy je, dajmy wyraz zdrowego, lokalnego patriotyzmu!

103. rocznica Powstania Wielkopolskiego