Radni przyjęli budżet Gminy na 2022 r. Wydatki zaplanowano w nim na poziomie 214,5 mln zł., a dochody to blisko 178,5 mln zł. Planowany deficyt wyniesie 36 mln zł.

Dzięki zrównoważonemu budżetowi w tym roku możemy sobie pozwolić na taki plan finansowy. Nasz budżet z dużym zapasem spełnia wymogi określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Dopiewo na rok 2022