Małe inwestycje też cieszą i są na pewno potrzebne. Jedną z nich jest chodnik przy SP1 w Skórzewie. Wcześniej był tam mocno nieuporządkowany i zarośnięty teren. Dziś mamy bezpieczny ciąg pieszy pozwalający uczniom przejść od furtki szkolnego boiska w kierunku ul. Szkolnej i dalej Sportowej.

Kolejną niedużą a oczekiwaną przez mieszkańców Skórzewa i Dąbrowy inwestycją jest oświetlenie chodnika i przejść dla pieszych w ciągu ul. Kozierowskiego. Ta inwestycja zostanie wykonana do końca czerwca 2022.

Chodnik przy SP 1 w Skórzewie