„Złotych Godów” czyli jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego tym razem - ze względu na pandemię - nie możemy obchodzić tak bardzo uroczyście, jak to kiedyś bywało.

Zamiast spotkać się na podniosłej uroczystości z wszystkimi trzydziestoma parami, odwiedzałem zacnych Jubilatów w ich domach, wręczając medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i upominki. Odwiedziłem prawie wszystkich z Państwa. Tym, do których nie zdołałem dotrzeć szczerze i gorąco gratuluję!

Złote Gody