Spotkanie Kobiet Przedsiębiorczych Gminy Dopiewo odbyło się w Palędziu pod moim patronatem. Spotkały się panie, które chcą budować sieć wymiany doświadczeń, kontaktów zawodowych i towarzyskich.

Była to również okazja do poszukania własnych inspiracji oraz gotowości do podejmowania coraz większych wyzwań życiowych. Będę z przyjemnością wspierał takie inicjatywy, bo są kluczem do budowania lokalnej aktywności.

Przedsiębiorcze Kobiety Palędzie