Spotkaliśmy się dziś w formule online z Thomasem Janvierem (na zdjęciu z brodą), merem Maen Roch w Bretanii, francuskiej gminy, z którą współpraca osiągnęła właśnie pełną dojrzałość, bo od 18 lat Dopiewo i Maen Roch utrzymują ze sobą bliskie relacje, prowadząc wymianę dzieci i młodzieży, działania edukacyjne oraz wymianę doświadczeń samorządowych.

Wspólnie ustaliliśmy, że nasza współpraca przebiega pomyślnie i będzie z pewnością trwała w następnych latach. Ideę europejskiej wspólnoty można bowiem z powodzeniem realizować oddolnie. W spotkaniu wzięli udział również - mój zastępca Paweł Jazy i Andrzej Firganek, odpowiadający w urzędzie gminy Maen Roch za współpracę międzynarodową.

Maen Roch w Bretanii