Bardzo dobre spotkanie z wiceprezydentem Poznania Mariuszem Wiśniewskim. Omawialiśmy tematy współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W programie ZIT na metropolię Poznań zostanie przeznaczonych ponad 100 mln euro.

Wspólnie uznaliśmy, że przy wsparciu tymi środkami warto byłoby przebudować ul. Kolejową w Skórzewie na odcinku do Plewisk oraz ul. Malwową od ronda w Skórzewie w kierunku Junikowa, budując ścieżkę dla rowerów.

Spotkanie z wiceprezydentem Wiśniewskim